Veiligheid

Ankerpunt op een dakVerhagen Dakbedekking B.V. kan ook voor u permanente veiligheidsvoorzieningen op het dak aanbrengen. Denk hierbij aan vaste ankerpunten, lijnmarkeringen (veilige zone), veiligheidsbordjes, kooiladders, en dergelijke.

Er zijn diverse permanente ankerpunten op de markt onderverdeeld in de volgende categoriën:

- ankerpunten die los op de dakbedekking komen te staan,
- ankerpunten die op de dakbedekking worden bevestigd en
- ankerpunten die aan de onderconstructie worden bevestigd.

Voor de positionering van de ankerpunten dient wel een goed gekeurde dak/risico-inventarisatie aanwezig te zijn. Hiervoor kunt u o.a terecht bij BDA te Gorinchem.

Wel kunnen wij u adviseren waar u rekening mee moet houden bij de positionering van ankerpunten op het dakvlak.

Wit u weten wat voor u de mogelijkheden zijn voor (permanente) veiligheidsvoorzieningen op u dak.
Neem dan gerust met ons contact op!

Direct contact!

Neem ook een kijkje op: